OZ LEUSTACH prezentuje

Hrad Hrušov

Hradné slávnosti 2020
Zrušené!

Vážení návštevníci, podporovatelia, priatelia, dovoľujeme si vám oznámiť, že slávnostné otvorenie zrekonštruovaných objektov hradu Hrušov plánované na 19. september 2020 sa z dôvodu opatrení prijatých vládou SR a na základe odporúčaní Ústredného krízového štábu SR v boji proti COVID-19 ruší. Dané priestory budú prezentované od októbra len počas víkendov v obmedzenom režime. Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť.

Čaká nás

Zahlasujte za náš projekt Záhady hradu Hrušov

Môžeme tak získať zopár € a pomocné ruky dobrovoľníkov z Mochoviec.

Nový profil na Instagrame

Áno, aj my ideme s dobou a založili sme si profil na Instagrame

Vaše 2% za 2019

Aj za rok 2019 je občianske združenie na záchranu hradu Hrušov poberateľom 2% resp. 3%* dane z príjmu fyzických a právnických osôb. Tento 2% resp. 3%* príspevok by pre vás v praxi neznamenal žiadny výdavok naviac. Ide o daň, ktorú by ste inak museli odviesť do štátneho rozpočtu. Môžete ju však premeniť na dar, ktorým podporíte aktivity občianskeho združenia na záchranu stredovekého architektonického dedičstva nitrianskeho kraja – LEUSTACH. Získané financie nám umožňujú plánovať náročnejšie práce, na ktoré nestačia naše dobrovoľnícke kapacity. ĎAKUJEME za Vašu podporu.

Vyhliadková terasa v južnej delovej bašte

Projektom “Obnova interiéru južnej delovej bašty hrad Hrušov s vyhliadkou” sa podarilo úspešne obnoviť južnú delovú baštu a položiť dubové trámy v treťom podlaží. Táto unikátna vyhliadková terasa je postupne pripravená na jej slávnostné otvorenie. Teraz sa podarilo nielen osadiť dubové trámy, ale aj položiť hydroizolácie. Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Nadácie EPH.