OZ LEUSTACH prezentuje

Hrad Hrušov

DÔLEŽITÝ OZNAM

Vážení priatelia hradu Hrušov, dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 2.marca 2022 sa mení číslo účtu OZ LEUSTACH, ktoré zabezpečuje obnovu hradu
Hrušov. Bývalá OTP Banka Slovensko sa spojila s ČSOB bankou. Z daného dôvodu zaniká pôvodné číslo účtu a bolo nám pridelené nové číslo účtu: SK26 7500 0000 0040 3005 2758 . Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí záchranu hradu Hrušov podporujú formou príspevkov zasielaných na účet. Ak plánujete aj naďalej pokračovať v podpore dobrovoľníckej činnosti pri záchrane hradu Hrušov touto formou, prosím nezabudnite zameniť staré číslo účtu za nové. Zároveň by sme radi získali telefónny/mailový kontakt na ľudí, ktorí nám týmto spôsobom pomáhajú, aby sme sa Vám mohli osobne poďakovať, pozvať Vás na hrad a predstaviť Vám úspechy dobrovoľníkov a odborníkov pri jeho obnove.
Ďakujeme za Vašu pomoc, želáme veľa zdravia, veľa osobných a pracovných úspechov.

Čaká nás

Zahlasujte za náš projekt Záhady hradu Hrušov

Môžeme tak získať zopár € a pomocné ruky dobrovoľníkov z Mochoviec.

Nový profil na Instagrame

Áno, aj my ideme s dobou a založili sme si profil na Instagrame

Vaše 2% za 2023

Naše Združenie na záchranu stredovekého architektonického dedičstva nitrianskeho kraja. LEUSTACH pôsobí v hradnej oblasti už 20 rokov hlavne vďaka práci dobrovoľníkov rôznych vekových skupín, ktorá by však nebola možná bez vašej podpory – jednotlivcov, súkromných darcov a donorov. Touto cestou Vás prosíme o podporu odvedením 2% z Vašich daní. Pomôžete tak zachrániť náš i Váš hrad. Každoročne takto získané finančné prostriedky používame na potrebné spolufinancovanie získaných projektov a materiálového zabezpečenia obnovy. Príďte sa presvedčiť na vlastné oči – radi vás na hrade privítame a ukážeme vám, ako a kde sme použili vaše 2%, ktoré ste nám venovali. 

Ďakujeme veľmi pekne za Vašu podporu.

Dôležité termíny:
do 31. marca 2024 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
do 30. apríla 2024 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:
Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. (tlačivo nájdete v prílohe)
Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. (tlačivo nájdete v prílohe)
Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Pracovali ste ako dobrovoľník?
Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2023, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce. Ozvite sa nám na email s.blahova@gmail.com pre vydanie tohto potvrdenia za našu organizáciu.

Na poukázanie potrebujete 2 tlačivá:
1) Potvrdenie o zaplatení dane na účely vyhlásenia – požiadajte zamestnávateľa o vydanie tohto potvrdenia súčasne pri žiadaní o vykonanie ročného zúčtovania).
2) Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby kde vpíšete svoje údaje a vypočítate sumu 2% (do PDF súboru môžete priamo vpisovať, ak ho stiahnete k sebe a otvoríte v Adobe Reader programe. V prehliadači sa PDF formulár nemusí dať editovať).
3) Ak darujete 3%, tak aj „Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti“ – napíšte nám na s.blahova@gmail.com

Kam poslať všetky dokumenty?

Na „Váš“ daňový úrad. Vyhľadajte si podľa PSČ na webe finančnej správy.

Podrobný postup a ďalšie informácie ako darovať 2-3% nájdete napríklad na http://rozhodni.sk/poukazatel/ alebo www.financnasprava.sk

Ďakujeme za Vašu podporu! 

Vyhliadková terasa v južnej delovej bašte

Projektom “Obnova interiéru južnej delovej bašty hrad Hrušov s vyhliadkou” sa podarilo úspešne obnoviť južnú delovú baštu a položiť dubové trámy v treťom podlaží. Táto unikátna vyhliadková terasa je postupne pripravená na jej slávnostné otvorenie. Teraz sa podarilo nielen osadiť dubové trámy, ale aj položiť hydroizolácie. Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Nadácie EPH.