NaŠa história

Ako  a prečo  sme  vznikli?

Primárnym cieľom nášho združenia je realizácia a uskutočňovanie záchranných a rekonštrukčných prác so zreteľom na základnú údržbu, ako napr. regulácia zelene, drobné konzervačné práce, pomocné práce pri začisťovaní areálov najohrozenejších architektonických pamiatok stredovekého dedičstva (hrady, sakrálne pamiatky, veže, fortifikačné systémy a iné), ktoré svojou činnosťou a revitalizáciou zapájame do života regiónov a cestovného ruchu čím sa ich pokúsime zachovať pre budúce generácie.

V oblasti špecifických činností súvisiacich s obnovou a rekonštrukciou spolupracujeme s odbornými organizáciami a združeniami (Apponiana – Oponický hrad, Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva – hrad Uhrovec,  ASA Slovenská hradovedná spoločnosť, Zachráňme hrady…).

Aj keď naše združenie bolo oficiálne zaregistrované na Ministerstve vnútra SR len koncom roku 2005, reálnu činnosť vykonávajú jeho členovia od jesene 2002.

Od jesene 2002 do polovice februára 2006 desiatky žiakov ZŠ Nitra – Janíkovce a neskôr ZŠ Fatranská Nitra, odpracovali viac ako 60 brigád na úprave areálu Nitrianskeho hradu. Po získaní väčších finančných prostriedkov nasledovali ďalšie desiatky brigád na vybraných lokalitách Nitrianskeho kraja – Kláštor Kamaldulov na Zobore, hrad Oponice, hrad Gýmeš a hrad Hrušov. Medzitým žiaci pod vedením svojich učiteľov PhDr. Jozefa Blaha a Mgr. Stanislavy Blahovej, ako vedúcich záujmových krúžkov, absolvovali ešte brigády na hradoch Uhrovec a Lietava.

Svojou činnosťou sa snažíme nielen o aktívne vyplnenie voľného času detí, ale ich aj viesť k zvýšenému záujmu a pocitu zodpovednosti k ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva Slovenska.

Našim subcieľom je zlepšiť vzájomnú komunikáciu priamou účasťou detí, ich rodinných príslušníkov a dobrovoľníkov. V našich projektoch sú zapojené aj deti s telesným a mentálnym postihom a deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Tri roky brigádnickej činnosti na slovenských hradoch, stovky odpracovaných hodín na hradných zrúcaninách, odborné rady a pomoc najlepších slovenských „hradológov“ (Ing. arch. Martin Bóna, Ing. Miroslav Matejka), spolu vyústili do vzniku nášho združenia.

 


 

Začiatky v združení Zachráňme hrady

V dňoch 16. – 18. marca 2007 sa na hrade Sklabiňa konalo Výročné stretnutie Združenia na záchranu hradov, zámkov a kaštieľov Zachráňme hrady. Jedným z bodov programu bolo prijatie nových členov do združenia Zachráňme hrady. Sobota, 17. marca 2007 sa stala  pre nás významným dňom. Stali sme sa riadnymi členmi združenia Zachráňme hrady.

Týmto sa chceme poďakovať jeho predsedovi Ferkovi Kostrošovi a všetkým členom združenia, že nás prijali medzi seba.